Please contact us

Via this form you can contact us for questions, ideas or fun!


 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Our Blog

On our blog we share with you the experiences we have while sailing togehter

De boot is gekocht!

Nicolaas Heyning

Na een spannende kerstweek en een geslaagde proefvaart hebben we de knoop doorgehakt en mogen we ons de trotse eigenaren noemen van de Witte Walrus. Het is nog onbekend waar we precies aan beginnen, maar het voelt goed en onze handen jeuken om te starten.

De boot ligt nu nog in Drachten bij Jeroen, de vorige eigenaar, maar in maart gaan we hem naar Amsterdam overvaren.